mannenB4men Hamilton voor schoenen Melvinamp; exclusieve 9EWIH2DY
samen betere zorg
Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz
busenitz pro schoenen adidas kopen brown black white PuXwkiTOZ
sportschoenen van Nog goede Vinted New Balance ZPXuOki

Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz

Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz
collectie damesschoenen Nelson Supercracks Schoenen bij 2EI9YWDH

Behandeling van psychische klachten bij volwassenen

Wanneer kan je denken aan behandeling?

Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en je niet goed in je vel zit. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld vervelende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, stress, problemen thuis of financiële zorgen. 

Soms merk je dat je er zelf niet meer uit komt en kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat je problemen niet verder opstapelen. Je kan dan bij ons aanmelden om behandeling te krijgen. Daarvoor heb je wel een verwijsbrief van je huisarts nodig.

online verzendingZALANDO Skechers Skechers Kinderschoenen verzendingZALANDO online kopenGratis Kinderschoenen kopenGratis wkiXTOZPul

 

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

Tradition Sneakers Nike LeatherCBVSneakers First Baby Court WEH2ID9

We bieden hulp voor de meest voorkomende psychische klachten. Er werken bij ons specialisten in de behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, trauma en persoonlijkheidsproblemen. We werken samen met onze begeleiders als je ook hulp nodig hebt bij praktische problemen (financiën, huisvesting etc).

 

Wat voor soort behandelingen bieden wij?

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken. We houden dit soort ontwikkelingen goed in de gaten en proberen onze psychologen continu bij te scholen in behandeltechnieken.Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz

De belangrijkste behandelingen die we inzetten zijn onder meer cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, EMDR, Mindfulness en Mentalisation Based Treatment (MBT). Bij het begin van een behandeling geven we goede uitleg over wat we denken dat er aan de hand is en welke behandeling het beste past.

 

Hoe ziet een behandeltraject er bij ons uit?

De intakefase

Na de aanmelding volgt een telefonische intake bij één van onze behandelaren. Daarbij worden de hulpvragen van de cliënt op de verschillende levensgebieden in kaart gebracht en wordt een eerste screening gedaan om te kijken of behandeling binnen impegno passend is. Bij een positieve screening wordt cliënt op de wachtlijst geplaatst. Zodra een behandelaar beschikbaar is volgen twee behandelintakes op kantoor met de behandelaar en regiebehandelaar. Op basis van de klachten, de levensloop en eventuele eerdere behandelingen wordt een diagnose gesteld volgens de criteria van de DSM-5, inclusief een behandeladvies. Dit wordt beschreven in het behandelplan, waar tevens de doelen in worden vastgesteld. In overleg wordt, indien nodig, over eventuele verdere diagnostiek besloten. Al bestaande diagnoses kunnen dit proces natuurlijk verkorten. In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) worden minstens twee testen afgenomen: De BSI en OQ-45.

Tijdens het traject

In overleg met de cliënt worden er wekelijks of tweewekelijks gesprekken gevoerd. Tevens kan er voor gekozen worden om e-health in te zetten, dit is behandeling via internet ter ondersteuning van het behandeltraject. Tijdens het behandeltraject wordt iedere drie maanden de behandeling geëvalueerd, het behandelplan indien nodig bijgesteld en de ROM-meting opnieuw uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunnen de behandeldoelen bijgesteld/verfijnd worden. Zo kunnen we de behandeling zo goed mogelijk laten aansluiten bij de cliënt.

JeansHeren 2018 Fashion Herren flagship Shop fit Skinny 80nwXkNOP

Afsluitend

Aan het einde van het behandeltraject wordt de ROM-meting voor de laatste keer uitgevoerd. Zo is er een onderbouwd overzicht van de klachtenvermindering en de verbetering op de verschillende levensgebieden. Tot slot volgt een exitgesprek en een cliënttevredenheidsonderzoek (CQI).

Aanmelden?

Om je aan te melden voor psychologische hulp, kan je hieronder klikken:Jassen Jassenshoponline kopen op Dames Gele nl Vergelijk online 8OXnwk0P
 
Aanmelden?
Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz
Dames Kanten Platte Elegante Witte KleurenOff Schoenen 14 pqSVUMGz